Heat recovery ventilation, Scandinavan design


Go back to shop, selection  Hem     Hälsa     Allmän     Installation     Maila mig  Välj specifikationen för ditt intresse genom att klicka
motsvarande länk (eller finger)


 


Specifikation:               FAHRenergy Ultra FTX
    Luftvolym: 200m³/h (flyttar totalt 400m³/h frisk och gammal luft)
    7500kwh / 8800 kwh återvunnen energi per år med 12VDC / 48W

Specifikation:               FAHRenergy Power FTX
    Luftvolym: 90m3/h (flyttar totalt 180m³/h frisk och gammal luft)
    2350kwh / 2700 kwh recovered energy per year using 12VDC / 18W

Specifikation:               FAHRenergy HRV-Solar FTX
    Luftvolym: 60m3/h (flyttar totalt 120m³/h frisk och gammal luft)
    1555kwh / 1800 kwh recovered energy per year using 12VDC / 6W

Specifikation:               FAHRenergy Berserk FTX
    Luftvolym: 450m³/h (flyttar totalt 900m³/h frisk och gammal luft)
    17000kWh / 25000kWh recovered energy per year at 230Vac/170W


- - - - - - - - - - - - - - - - - Inline Fans - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Specifikation:               Berserk kanalfläkt
    Luftvolym: 440m3/h 
    440 kwh sparad energi per år vid ett förbruk på 12VDC / 48W

Specifikation:               Ultra kanalfläkt
    Luftvolym: 320m3/h 
    320 kwh sparad energi per år vid ett förbruk på 12VDC / 24W

Specifikation:               Power kanalfläkt
    Luftvolym: 225m3/h 
    225 kwh sparad energi per år vid ett förbruk på 12VDC / 7.2W


FAHRenergy Warranty

Finger Pointer
Copyright© FAHRenergy 2005 - 2013 All Rights Reserved

h

Standard versus FAHRenergy inline fan

Patented

IntelliKable Autonomous Charge Controller, also car battery

Finger Pointer Berserk In-Line
Patented
450m3/h Berserk HRV / FTXFinger Pointer Power In-Line
Finger Pointer Ultra In-Pine

Finger Pointer Berserk In-Line
Finger pointer HRV-Solar


Vi använder kvalitetsfläktar. Se Video Comparison

Specifikation:                IntelliKable autonome solar laddningskontroln


IntelliKable Autonomous Solar Charge Controller

Finger Pointer Power In-Line


Finger Pointer Power In-Line
Finger Pointer Power In-Line
Åtelplats LEDlampa


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Solar Products - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Finger Pointer Power In-Line

Specifikation:                Solar Ledljuspacket för ML1 åtelplats
Specifikation:                IntelliKable autonome solar urladdningskontroln
-- Velkommen till FAHRenergy Välj Specifikation  --