FAHR Energy BannerVad gör en FAHRenergy FTX (HRV) för mig?
1: Den byter gammal unken luft med frisk luft. Samtidigt återvinnas energin
av den gamla luften.
Det betyder att FTX levererar frisk luft värmed upp av värmen(energi)
från den gamla unkna luften. Detta kallas Värmeåtervinning.

2: Den samlar fri solenergi från taket. Ingen installation behövs.

3: Den samlar fri energi från källaren / krypgrund.

4: Den avfuktar ditt hus utan extra kostnad: Avfuktare och den energi
som behövs för att köra det sparas.

5: Det minskar radon utan extra kostnad:    
Standard radonsanering och energi som behövs för att köra det sparas

6: Det sparar energi och därmed pengar. Det minskar föroreningarna.

7: Då den friska luften kontinuerligt utbyter den gamla unkna luften
finns ingen lufttryckförändring.
Gammal unken luft passerar inte genom huset men lämnar huset
genom gamla luftröret.

8: FAHRenergy använder Short Duct (kort rör) konceptet:


Korte rör sparar pengarEnergi Reduktion = Frisk luft och Isolering

Ständigt ökande energipriser och de möjliga konsekvenserna av koldioxid (CO2) är de viktigaste enheterna bakom behovet att ändra vår värme-, kyl-och ventilationssystem i våra hem.

Dubbelglas, loft, vägg och golv isolering minskar termiska tappar och därmed vårt energibehov.

Erfarenheten har visat att god isolering inte bara behåller energin utan också fukt, damm och unken luft.  Luftvexlingen blir för dålig.

Tillräcklig luftväxling kommer att återställa syrehalten och eliminera kolmonoxid. Detta krävs för att undvika allvarliga och dyra långvariga hälsa  problemen.

.


Metoden

Frisk luft med energiutvinning är en metod som bedrivs med framgång i de nordliga regionerna sedan 1960-talet.

Vi kan återvinna energi, minska CO2-utsläppen och behålla en del hårt intjänade pengar.

Ju mer energi vi sparar ju mindre behöver vi fossil energiproduktion.

Hälsa, energi och finans

Utan oro för vår hälsa, är unken luft vid första billigt.
På lång sikt, kommer hälsa på folk och hus att försämras. En dyr väg.

Unken, fuktig luft främjar mögel, röta och sjukdomar. Den sammanlagda kostnaden som härrör från detta kommer snart att uppväga eventuella kortsynt sparande.

Frisk luft i våra hem är en nödvändighet med avseende på hälsa och ekonomi.Heat Recovery Explained  Home    Specification    Health     General     Installation     Verkningsgrad    Maila mig    

 Copyright© FAHRenergy 2005 - 2013
                All Rights Reserved 
-- Velkommen till FAHRenergy FTX kvikkInfo  --