Heat recovery ventilation, Scandinavan design
-- Velkommen till FAHRenergy Allmän Installations sidan --

Introduktion

FAHRenergy ™-enheter är små och lätta. På grund av detta är det lätt att välja en plats som möjliggör en enkel och snabb installation med minimal rör längd. Korta rör är billiga, snabbt installerad och förlorar mindre energi. Det sistnämnda effektiviserar ett installerat system.
Room enheten är konstruerad för att gömma sig bakom en gardin. Rökares Hörn kan tillsättas för att återförena familjer. Röken kommer inte att påverka människor i rummet. Den dras ut av FAHRenergy Room enheten
---- MORE ----
.
Room unit with Smokers Corner installed in a bay window

Hur mycket frisk luft behövs? Generellt 1,25 kubikmeter luft per kvadratmeter golvyta.

Solar, Power, Ultra & Berserk Enheter
Ovannämnda enheter levereras med runda kanalanslutningar för att förenkla installationen och reducera kostnaden för material. 
Runda luft-kanaler är billiga och har en stor luftpassage. 
Flexibla aluminium luft-rör är lätta, ganska lätt att installera och billigare än någon annan luftkanal typ.
FAHRenergy HRV-Solar installerad i ett kök
Visit our Examples page for more about the kitchen installation

Room Enhet
Room enheter planeras med rektangulär anslutning. Rektangulär rör kräver mindre utrymme och är starka och lätta att dölja.


Allmän Installation (spara pengar, energi och tid)


v


Varje FAHRenergy enhet behöver anslutning för:

Observera att in och ut är i förhållande till FAHRenergy enheten: 
Fresh Air Out betyder "ur FAHRenergy enheten" etc.)


En lämplig position av FAHRenergy enheter och rör

Minska längden på rörerne: Placera FAHRenergy enheten så nära de rum den måste förse som möjligt. Viktigast:

Rörerne som går från enheten till rummen ("frisk luft ut ') måste vara kortoch lämpligt isolerade.


Rörerne som går från rum till enheterna ("gammal luft") måste vara kortoch lämpligt
isolerade.

"Old Air Out" röret måste gå direkt från enheten till utsidan. Isolering behövs inte.

Intaget av frisk luft från "Fresh Air In" röret måste beaktas:


FAHRenergy under golvet (marknivå): 
Montera enheten under golvet. Ta den friska luften från under golvet.

Alla hus har ventilation i grunden (Dessa får inte blockeras).
Bara en FAHRenergy Driftform tvingar 90m3 luft per timme genom krypgrunden. 
Detta innebär att din fundament nu tvångventileras och unken luft kommer snart
att utbytas med frisk luft. Hälsan hos ditt hus förbättras gratis.

Den friska luften, friskluftsintaget tar från grunden, kommer att vara varmare än
utomhusluften under vintern. Denna extra värme uppstår från marken på vintern. 
Genom att återvinna det, lite effektivitet läggs till ditt system. Du behöver bara ett
kort rör på friskluftsintaget för att förhindra isolering från att komma in i apparaten!

     Lokala topografin och / eller personlig omtanke kan kräva direkt anslutning till
     utomhusluften. Du behöver inte isolera Fresh Air In röret.

Medium FAHRnergy installed in kitchen

FAHRenergy på loftet eller vinden:
Att ta den friska luften från loftet är vettigt eftersom någon rimlig hus har loft ventilation. Bara en FAHRenergy Power enhet tvingar 90m³ av frisk luft per timme genom loftet. Detta innebär att dit loft nu ventileras och unkan loft luft bytas med frisk luft. 
Hälsan av ditt hus förbättras gratis.

Den friska luften, som "friskluftsintaget" tar från loftet, är generellt varmare än utomhusluften. Denna extra värme härrör från isolering förlust till loftet och solens uppvärmning på loftet. Genom att återvinna det  kommer du att upptäcka att de flesta dagar vil den verkliga effektiviteten i din FAHRenergy vara över 80%. Du behöver bara ett kort rör på friskluftsintaget för att förhindra isoleringsmaterialet att komma in i enheten!Finished kitchen with concealed FAHRenergy


Avstånd mellan "Fresh Air Out" och "Old Air In"

Ett avstånd av halva bredden eller höjden på ett standard rum räcker.

Fresh Air Out is the air that leaves the FAHRenergy unit and enters the 
rooms as fresh
, heated air.

Old Air In is the air from the rooms that enters the FAHRenergy unit to 
exchange its heat with the fresh cold air.


Grillar och filter

FAHRenergy enheter har inbyggda Mus Grill till att hindra möss från att komma in i enheten genom röret och skada membranen.

Grill och Filter storlek

Utomhus
Alla rör som öppnar på utsidan bör täckas med ett lämpligt grill. I vissa fall kan ett pollen filter eller liknande  vara önskade. För att förhindra grillen / filter från att förhindra luftflödet, bör den ha ett areal större än 170cm² (26in²).

A 150*150 mm grill (=225cm2) räker.

Om ett filter önskas, måste grill arealet vara större än vad som visas ovan för att kompensera för luftflödesmotstånd tillagt av filtret.

Inomhus
Rör som öppnar intill ett rum bör täckas med ett lämpligt grill av liknande storlek som anges enligt ovan. Filter i inomhus grillar är inte nödvändigt.

 


   Allmän  

  Hem    Dokumenter   Specifikation     Health    Allmän    Verkningsgrad      Maila mig     
Var Är Frisk Luft Viktigast
prioritetsordningen är typiskt:
    Kök. Utvisning av CO och allmän fukt.
    Badrum. Tvingad att avlägsna fukt och lukt.
    Sovrum. Frisk luft 8 timmar per natt är av största värde för hälsan.
    Vardagsrum. Frisk luft 4 till 14 timmar per dag är av största värde för hälsan.
    Övrigt. Varje rum du ockupera under längre perioder.