FAHRenergy logo
  Hem    Dokumenter   Specifikation     Health     Allmän     Installation     Maila mig     The Efficiency Of A Lounge Installation
The efficiency Of A FAHRenergy With A Heat Pump


Measuring And Understanding efficiency

Verkningsgraden för FAHRenergy HRV Solar i ett kök


En 'FAHRenergy HRV-Solar' är installerad i köket.
Bredvid köket finns en liten tvättstuga med en dörr som leder till trädgården.
En dörr förbinder köket och en medelstor vardagsrum. Det totala utrymmet
är 70m³.
"FAHRenergy Solar' enheten levererar 60m3 värme återvunnen frisk luft
varje timme.
Regeringar anger vanligtvis ett utbyte av luft varje 2 timmar som minimum. 


Köket och tillhörande rum


Värdet av installationen

FAHRenergy installationen som diskuterades till vänster
ger optimalt värde på flera nivåer:

 1. Återvinner energi producerad i köket från spis och panna
 2. Tar bort matlagningslukt och ånga
 3. Tar bort kolmonoxid (giftig CO) och koldioxid
 4. Blåser frisk uppvärmd luft till köket
 5. Blåser friskluft till vardagsrummet
 6. Tar bort kallras från golvet
 7. Tar bort fuktig luft från tvättstugan

Det gamla köket har förvandlats från en kall, illaluktandeplats med 
kallras och möjliggiftig kolmonoxid till en trivsam och hälsosam 
arbetsplats. 
Det intilliggande vardagsrum har blivit ett nyt friskt rum med 
minskat energibehov och ingen annan kostnad än en 2m dold kanal.
Allt detta har uppnåtts utan extra energi!

 


Verkningsgraden

Diagrammet nedan visar den energi som samlats in under 24 timmar på två
olika dagar och under två förutsättningar:

1:Spisen är avstängd och därmed fläkten. Resultatet, i kilowattimmar (kWh), visas i gula färger.
2: Spisen är på och därmed fläkten. Resultatet visas i röda färger.

Power used
De 5.3Kwh och 5.6Kwh är faktiskt återvunnen eftersom FAHRenergy systemet var aktivt alla 24 timmar.

Resultatet med spisen på skulle ha återvunnen det visade energi om spisen var på 24 timmar. 
Detta är uppenbarligen inte fallet. Hur mycket energi som faktiskt är återvunnen beror på hur
många timmar spisen är på

Den 15 November 2006 Var en vanlig dag.Utomhustemperatur = 3,2 ° C.

Den 17 december 2006 var en fest dag med extra matlagning.Utomhustemperatur = 2,5 ° C.

Beroende på matlagnings vanorna är det troligt att återvinningen av matlagnings energin förbättrar 
faktiskt återvunnen energi med mer än 20%. Ett värdefullt tillskott över åren.

Den beräknade verkningsgraden från de två dagarna visas nedan:

Efficiency

Verkningsgraden hos det installerade FAHRenergy systemet med spisen av är 78%
och 84% respektive på de dagar mätningarna samlades. Detta förväntas för ett
förnuftigt installerat system. Verkningsgraden kommer att variera från dag till dag
på grund av variabler som öppna / stängda dörrar och fönster, fukt i luften, in / ut
temperatur skillnader, rörisolering kvalitet och allmänna mätfel.

Verkningsgraden med spisen på visar det mervärde återvinning av spisenenergin 
ger. Den faktiska verkningsgraden i systemet ändras inte om spisenär på eller av. 

"FAHRenergy Solar 'enheten förbrukar 6W som blir 144wh per dag eller 4% 
av den återvunna energin.

Den återvunna energin är 25 gånger större än den energi som förbrukas.LineVerkningsgraden i ett FAHRenergy System i ett vardagsrum

En 'FAHRenergy Room" enhet är installerad i ett vardagsrum. 'FAHRenergy Room" enheten levererar 30m³ av frisk återvunnen värm luft varje timme i tyst läge.

FAHRenergy Room är försedd med rektangulär anslutning och är liten nog att gömma sig bakom ett vanligt gardin. Detta gör det möjligt för att ha hela systemet i rummet där den måste utbyta den gamla luften med frisk återvunnen varm luft.

The installation uses an existing draft window for expelling old air and drawing in fresh air. In this way holes for ducts are avoided.


Värdet av installationen

 FAHRenergy systemet diskuterats ovan ger optimalt värde på flera nivåer:

 1. Lukt avlägsnas
 2. Dammkvalster dödas med tiden
 3. Fukt elimineras
 4. Rökare kan associera med familjen (Smokers Corner)
 5. Kallras från vanlig ventilation och fönster reduceras (eller elimineras)
 6. Säkerhet förbättras (inga öppna fönster)
 7. Kolmonoxid (giftig CO) från eldstaden avlägsnas
 8. General förbättras hälsa hos människor och hus

Verkningsgraden

Diagrammet nedan visar den energi som samlats på 4 särskilda dagar:


Energin samlad på en viss dag beror på flera faktorer.
Den mest uttalade faktorn är temperaturskillnaden mellan inomhustemperaturenoch 
utomhustemperaturen. Ju större skillnaden mellan dessa två temperaturer är jo större 
vil den insamlade energin vara. 

Från insamlade data har systemets verkningsgrad beräknats och visas i diagrammet nedan:Verkningsgrad Skillnad från dag till dag

Den uppmätta verkningsgraden beror på många faktorer såsom:

 1. Inomhus-och utomhustemperatur skillnaden
 2. Källor såsom solljus ökar energin
 3. Precision av instrument som används
 4. Öppna dörrar och fönster
Copyright© FAHRenergy 2005 - 2013
               All rights reserved
-- Velkommen till  FAHRenergy Verkningsgrad sidan --